...

WAT WILLEN WE BEREIKEN


'Zeeland houdt van schaatsen' brengt sport en welzijn onder de aandacht van de Zeeuwen en heeft een maatschappelijk betrokken achtergrond. De winterse sfeer op de ijsbaan zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid.
Er worden dan ook vele sfeervolle activiteiten georganiseerd met thema’s waar kinderen, gezinnen en het bedrijfsleven zich thuis bij voelen.

Gestelde doelen

 • De schaatssport onder de aandacht brengen en doen groeien.
 • Mensen in beweging brengen.
 • Mensen elkaar laten ontmoeten.
 • Het onderwijs een sportief platform bieden om te onderwijzen en onderwezen te worden.
 • Aantrekkingskracht van locaties vergroten.

Doelomschrijvingen

 • De stichting brengt sport en welzijn onder de aandacht van de Zeeuwen en heeft een maatschappelijk en sportief doel. Door het plaatsen van een tijdelijke ijsbaan willen we scholieren kennis en ervaring op laten doen met de verschillende facetten van de schaatssport. Dit stimuleert doorstroom naar de verschillende (schaats) clubs/verenigingen.
 • Tijdelijke ijsbanen zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Ze bieden de mensen gezond vermaak.
 • De Stichting biedt uiteenlopende onderwijsinstellingen in Zeeland een podium en leerplekken om studenten uit met name de sport- en recreatiesector praktijkechte leerervaringen op te laten doen. Bijvoorbeeld van schaatsactiviteiten leren en begeleiden tot het behalen van een instructeursdiploma, het organiseren van instuif en-, clinics tot echte schaatsevenementen. Of uitvoeren van managementtaken in onderdelen van de bedrijfsvoering.
 • Scholen en sportclubs zullen actief benaderd worden om op een alternatieve wijze hun bewegingsonderwijs in te vullen.
 • De Stichting geeft middels deze tijdelijke ijsbanen een boost aan de Zeeuwse schaatssport. Door het bedrijfsleven en overheden te interesseren voor deze beleving van de schaatssport streeft de stichting naar een blijvende locatie voor een ijsbaan.
 • Een ijsbaan trekt publiek uit de wijde omtrek en draagt bij aan de toeristische attractiviteit en beleving van de plaats waar ze staat.

MILIEU- EN ENERGIEBEWUSTE IJSBANEN


Sinds 2009 koopt Ice-World, één van de leveranciers van Stichting Zeeland Houdt van Schaatsen, jaarlijks groene stroom in, van zowel Nederlandse als buitenlandse windmolens. Op die manier compenseren wij het energieverbruik dat wereldwijd nodig is voor het voeden van onze mobiele ijsbanen. De Ice-World aluminium ijsbaan bespaart tot 40% aan energiekosten. Het energieverbruik is in vergelijking met andere ijsbanen zeer zuinig door de inzet van de beste koudegeleider, aluminium en door het feit dat de koelleidingen in de ijsbaan verwerkt zijn en niet onder het ijs liggen. Ice-World is ISO 14001 gecertificeerd.

Bestuurders Stichting ‘Zeeland houdt van schaatsen’      

Dhr. J.W. Adriaanse          (bestuurlijk)

Dhr. P. Hermsen              (woordvoerder)                                                    

Dhr. M. Sinke                   (financiën)

Hart voor Zeeland


Maatschappelijke betrokkenheid staat voorop bij de stichting "Zeeland houdt van schaatsen". 'Zeeland houdt van schaatsen' biedt scholen de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief leerlingen te laten schaatsen. Leuk als alternatieve gymles. Leerlingen van de CIOS sportopleiding in Goes leren de kinderen de fijne kneepjes van het schaatsen. Ook is er een speciale samenwerking met de 62 ijsclubs in Zeeland. De ijsbanen van ‘Zeeland houdt van schaatsen’ maken het schaatsen in Zeeland toegankelijk in een langere periode. Veel lokale ijsclubs zijn alleen open bij aanhoudende strenge vorst. Mede daarom ondersteunen wij het plan om een 400 meter overdekte schaatsbaan 400 meter baan in Zeeland te krijgen.

400 Meter baan


Een 400 meter overdekte schaatsbaan in Zeeland: voor hetwaarmaken van deze droom hebben velen zich de afgelopen jaren ingezet. De stichting “Zeeland houdt van schaatsen” ondersteunt dit initiatief van harte en heeft een fonds opgericht om de baan financieel te ondersteunen. Een deel van de sponsorgelden wordt hiervoor gebruikt. En mocht de permanente 400 meter schaatsbaan er niet komen in Zeeland? Dan wordt het geld gebruikt voor activiteiten ter bevordering van de schaatssport in Zeeland.

IJS IS MEER DAN SCHAATSEN ALLEEN, DE BELEVING EN FUN STAAN CENTRAAL!

SCHAATSEN IS BUITEN ACTIEF BEZIG ZIJN,
EN DAT IS GOED VOOR IEDEREEN